Семейно право

град София

Начало » Семейно право

Предмет на регулиране от нормите на семейното право са обществените отношения, породени брак, родство, осиновяване, както и настойничеството и попечителството.

По-долу можете да се запознаете с правните услуги, които адвокат Николов предоставя в областта на семейното право.

Сключване на брак

Правни консултации по всички въпроси, свързани с встъпването в брак:

  • Определена от закона възраст;
  • Пречки за сключване на брак;
  • Необходими документи за сключване на брак;
  • Ред за сключване на брак.

Избор или промяна на имуществен режим 

Правни консултации относно избор на подходящ режим на имуществени отношения между бъдещите съпрузи или промяна на режима между лица, които вече са сключили брак.

По силата на чл. 18, ал. 1 от Семейния кодекс съпрузите могат да избират между:

  • режим на съпружеска имуществена общност;
  • режим на разделност;
  • договорен режим.

Имуществени отношения между съпрузите

Прекратяване на брака

Научи повече

Kонтакти

град София

Изпратете имейл

Позвънете