Трудово право

град София

Начало » Трудово право

Трудовоправни спорове

 

Правни консултации и процесуално представителство по спорове относно:

  • признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;
  • възстановяване на работника или служителя на предишната работа;
  • обезщетение за времето, през което работникът или служителят е останал без работа поради уволнение;
  • поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи.

Kонтакти

град София

Изпратете имейл

Позвънете