Наследяване по завещание

град София

Начало » Наследствено право » Наследяване по завещание

Завещание

Наред с наследяването по закон, Законът за наследството регламентира и наследяване по силата на завещание.

Надлежното съставяне на завещание изисква съобразяването на редица законови разпоредби.

С оглед спазването на изискванията, които законът поставя относно формата и съдържанието на завещателното разпореждане – правната консултация с адвокат във връзка с проблемите, които поставя завещанието би могла да бъде от особена полезност.

Законът за наследството предвижда, че завещанието би могло да бъде нотариално или саморъчно. В тази връзка е важно да се подчертае, че при съставянето на завещание е от особена значимост спазването на установената от закона форма.

Правни консултации и представителство по дела

Правни консултации във връзка със следните въпроси:

  • Кои лица могат да съставят валидни завещания;
  • Кои лица могат да придобиват имущество по завещание;
  • Кои са видовете завещания (Законът за наследството познава т.нар. общи завещателни разпореждания, с които наследодателят завещава цялото или дробна част от имуществото си и т.нар. частни завещателни разпореждания, които се отнасят до определени имущества на наследодателя);
  • Какво е необходимото съдържание на завещанието;
  • Какви условия или тежести могат да бъдат предвидени в завещанието.

Представителство по дела с предмет искане завещанието да бъде унищожено или да бъде прогласено за нищожно.

Възстановяване на запазена част

В случай, че наследодателят приживе е направил дарения или се е разпоредил посредством завещания, без значение от техният вид, със свое имущество, то увредените от това наследници по закон със запазена част от имуществото на наследодателя могат да предявят съдебно своята претенция за възстановяване на запазената си част.

Във връзка с правните спорове, имащи за предмет възстановяване на запазена част от наследство, адвокат Николов предоставя следните услуги:

Правни консултации:

  • Кръг на лицата, които се ползват със запазена част от наследството;
  • Размер на запазената и на разполагаемата част от имуществото на наследодателя;
  • Ред за възстановяване на запазена част от наследство.

Представителство пред съд по дела, свързани с възстановяване на запазена част от наследство чрез намаляване на завещателни разпореждания и дарения.

Наследяване по закон

Научи повече →

Наследствено право

Научи повече →

Kонтакти

град София

Изпратете имейл

Позвънете