Прекратяване на брака

град София

Начало » Семейно право » Прекратяване на брака

Бракът се прекратява със смъртта на единия от съпрузите, с унищожаването му или с развод.

В тази връзка, адвокат Николов предоставя правни услуги, изразяващи се в консултации или представителство пред съд по въпросите на:

  • Прекратяването на брака при обявена смърт на един от съпрузите;
  • Правната същност, основанията и редът за унищожаване на брака.

Развод

Едно от най-често срещаните основания за прекратяване на брака е разводът.

Според Семейния кодекс разводът бива два вида:

  • Поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака;
  • По взаимно съгласие.

Всяка една от двете хипотези на развод е свързана с правни специфики, характерни за нея.

Адвокат Николов предоставя правни консултации и представителство пред съд по дела, имащи за предмет прекратяване на брака поради развод.

Имуществени отношения между съпрузите

Прекратяване на брака

Научи повече

Kонтакти

град София

Изпратете имейл

Позвънете