Брачен договор

град София

Начало » Семейно право » Брачен договор

Бъдещите или настоящи съпрузи могат да вземат решение за уреждане на имуществените си отношения посредством брачен договор.

Що се отнася до материята на брачния договор, адвокат Николов предлага на клиентите си правни консултации, а също и съдебно представителство, относно:

  • Същността на брачния договор;
  • Необходимото съдържание на брачния договор;
  • Сключване и действие на договора;
  • Изменение, прекратяване и разваляне на брачния договор.

Имуществени отношения между съпрузите

Прекратяване на брака

Научи повече

Kонтакти

град София

Изпратете имейл

Позвънете