Сервитутни права

град София

Начало » Недвижими имоти » Сервитутни права

Легална дефиниция на понятието поземлен сервитут се съдържа в чл. 103 от Закона за водите, според който поземленият сервитут е тежестта, наложена върху един недвижим имот, наречен служещ имот, в полза на друг недвижим имот, наречен господстващ имот, който принадлежи на друг собственик.

Наред с поземлените сервитути, българското право познава и т.нар. квазилични сервитути, които се учредяват в полза на определени лица с оглед обслужване на извършваната от тях дейност, а не в полза на лица, които са собственици на т.нар. „господстващи имоти“.

Правни консултации, защита и представителство пред съд

Адвокат Николов предоставя правни консултации, защита и представителство пред съд в сферата на сервитутните права върху недвижим имот и по-специално що се отнася до:

  • прокарване на временни пътища съгласно Закона за устройството на територията;
  • право на преминаване през чужд имот;
  • право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд недвижим имот;
  • право на водопрекарване;
  • сервитутни права по Закона за енергетиката и др.

Правно обслужване във връзка с недвижимите имоти

Право на собственост

Научи повече →

Съсобственост

Научи повече →

Делба

Научи повече →

Етажна собственост

Научи повече →

Право на строеж

Научи повече →

Сервитутни права

Научи повече →

Владение и държане

Научи повече →

Kонтакти

град София

Изпратете имейл

Позвънете