I. Встъпление Настоящото изследване не си поставя за цел нито да обвинява, нито да оправдава, а само да обяснява. Предназначението на разработката е да представи на вниманието на любезния и просветен читател материята, свързана с изключителната държавна собственост,...

повече информация