Изберете страница

Правна характеристика на съюзния правопорядък

I. Правна характеристика на съюзния правопорядък   1. Очертаване на спецификите на правния ред на Европейския съюз   1.1 Встъпление Европейският съюз (ЕС) представлява sui generis правно образувание, което съчетава в себе си юридическите белези на...

Кое е и кое не е изключителна държавна собственост

I. Встъпление Настоящото изследване не си поставя за цел нито да обвинява, нито да оправдава, а само да обяснява. Предназначението на разработката е да представи на вниманието на любезния и просветен читател материята, свързана с изключителната държавна собственост,...

Pin It on Pinterest